W ramach oferowanych usług proponujemy:

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski (tłumaczenia dokumentów urzędowych sporządzane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości).

Tłumaczenia zwykłe (tłumaczenie tekstów o różnorodnej tematyce, przekłady wszelkich dokumentów, które nie wymagają uwierzytelnienia).

Przekład wolny (najczęściej dotyczy tłumaczeń literackich, gdzie dopracowanie szaty stylistycznej tekstu jest równie ważne jak jego warstwa merytoryczna, dlatego przekład taki z definicji staje się mniej rygorystyczny, choć jednocześnie wymaga od tłumacza dużo większego wyczucia filologicznego oraz talentu literackiego)

Sprawdzenie i poświadczenie Sprawdzenie i poświadczenie (uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia sporządzonego przez innego tłumacza, niebędącego tłumaczem przysięgłym)

Ujednolicenie tłumaczenia (leksykalne i stylistyczne ujednolicenie tekstu przekładu wykonanego przez kilku tłumaczy tak, by ostateczna wersja tworzyła przejrzystą i spójną całość)

Korekta (nanoszenie ostatecznych poprawek w tekście)

Tłumaczenie przysięgłe konsekutywne ustne (tłumaczenie ustne wykonywane przez tłumacza przysięgłego, na przykład u notariusza, w sądzie, podczas ślubu cywilnego lub w okolicznościach innych czynności wymagających asysty przysięgłej)

Asysta językowa (tłumaczenie ustne konsekutywne podczas negocjacji, zebrań i innych spotkań handlowych)