Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe
Tłumaczenie na język polski 35-40 zł
Tłumaczenie na język francuski 40-45 zł
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia 20 zł
Korekta i ujednolicenie tłumaczenia 15 zł
Ekspresowe tłumaczenie pisemne – 30 % drożej

Tłumaczenia ustne konsekutywne (bloki tłumaczeniowe)
2 godziny –250 zł
4 godziny – 400 zł
8 godzin – 750 zł

......
Ceny wskazane powyżej to ceny za stronę
Strona przysięgła: 1125 znaków ze spacjami
Strona obliczeniowa zwykła: 1800 znaków ze spacjami