Przekład to niezwykle złożony proces twórczy mający na celu przeniesienie sensu i stylu tekstu napisanego w danym języku na inną płaszczyznę językową, czasem skrajnie różną.

Świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami zawód tłumacza, sprawia, że wkładamy w naszą pracę całą wiedzę, zdobyte doświadczenie oraz talent tak, by powierzony nam przekład najlepiej odpowiadał potrzebom przejrzystego i trafnego przekazu.